امروز: جمعه, 09 آبان 1399 16:35
رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید:

شرايط انتخاب كارآموزي همراه با فرم هاي مربوطه

بخشنامه هاي آموزش

برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم 96-95

برنامه  امتحانات تيمسال اول 96-95

مراحل انتخاب درس پروژه

بسیج دانشجویی فرهنگی

اطلاعيه هاي امور مالي

آموزشکده فنی سما گناباد به آدرس جدید واقع در دانشگاه آزاد اسلامی انتقال یافت

گناباد - دانشگاه آزاد اسلامی - جنب دانشکده مهندسی

تلفن های تماس 57258610 - 57259810

اطلاعات تماس

خراسان رضوی - گناباد - دانشگاه آزاد اسلامی-جنب دانشکده مهندسی-آموزشکده فنی سما
تلفن:                        05157259810, 05157258610
فکس:                                            05157258610
پست الکترونیک:      info@gonabad-samacollege.ir